بیوگرافی معین شاروالیها

زندگی نامه مختصر محترم عبدالباقی پوپل

 

معین شاروالی های اداره ارگان های محلی

 

کسی را که ما میخواهیم در باره آن حرف بزنیم یکی از شخصیت های برجسته و فعال جامعه ما است وی در اوان جوانی سعی نموده تا برای مردم و وطن خویش مصدر خدمات فراموش ناشدنی باشد از همین رو اولتر از همه فرا گرفتن تحصیل و دانش را در اولویت خویش قرار داد و تلاش میورزید تا از هم قطاران خویش عقب نماند از همین رو همیشه پیشگام کاروان زنده گی خود بود در طول زنده گی خویش برای این که به هدف که تعین نمود برسد نا امیدی را به خود راه نداد با ناملایمات های روزگار دست و پنجه نرم کرد با دوستان ورفقای خویش با اخلاق نیکو و پیشانی باز برخورد مینمود که این خصوصیات شخصیت او را روز به روز تبارز داد وی تحصیلات ابتدایی، متوسط و عالی خود را به پایان رسانید و سعی مینمود تا درپهلوی تحصیل و رشته تخصصی خویش معلومات آفاقی نیز کسب نماید. لذا به مطالعه کتب و آثار دانشمندان رو آورد از اینکه تسلط خوب بالای لسان های ملی و بین المللی خصوصا در لسان انگلیسی داشت مطالعات فراوان نمود تا در جامعه شخصیت والا کسب نمود در بین فامیل دوستان و همسلکان خود از احترام بی شائبه برخوردار است آوانیکه به وظایف رسمی دولتی قدم گذاشت فهمید که او فعلا به میدان عمل پا نهاده است لذا با قلب مملو از صمیمیت و اندیشه روشن مسؤلیت و ظیفوی خود را  در قبال وطن اش درک نموده سعی می ورزید تا وظایف محوله خویش را با روحیه وطن دوستی و مردمی انجام دهد از همین رو در محیط ادارات دولتی قدم به قدم مؤافقیت های چشم گیری به دست آورد و به مقام بلند دولتی قرار گرفت وی فعلا از شخصیت های نام دار کشور ما میباشد.

محترم عبدالباقی پوپل فرزند مرحوم دگروال محمد نبی پوپل در یک خانواده روشن فکر در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار چشم به جهان گشود.

نامبرده تحصیلات عالی خویش را از انستیتیوت معلوماتی تکنالوژی وزارت مخابرات آغاز و بعدا دیپلوم خویش را در پوهنتون ایرسموس هالند در رشته شهر سازی و بهسازی به اتمام رسانید نظر به علاقه و دلچسپی که به فرا گرفتن تحصیلات عالی داشت دیپلوم ماستری خویش را از پوهنتون پرستن امریکایی مقیم اسلام آباد در رشته مدیریت به دست آورد نامبرده به این اکتفا ننموده دکتورا خویش را در رشته روابط بین المللی از پوهنتون بین لمللی اتلانتیک(AIU ) از کشور امریکا از راه دور(Distance) به دست آورد.

محترم عبدالباقی پوپل مدت 18 سال در دفاتر مختلف در داخل کشور چون UNHCR ،UNICEF ،UNDP و دفتر اسکان بشری ملل متحد (UN Habitat) در سطح رهبری و مدیریتی ایفای وظیفه نموده است. نامبرده در بیش از شش سال اخیر کاری خویش به حیث رئیس عمومی شاروالی ها در اداره ارگان های محلی تقرر حاصل نموده که به اساس همین خدمات ریاست را به معینیت ارتقا داد و فعلا بحیث معین شاروالی ها این اداره ایفای وظیفه می نماید.

محترم عبدالباقی پوپل در طول دوره زنده گی خویش چه در وظایف رسمی و یا غیر رسمی،  دست آوردهای قابل ستایش دارد در اوقات غیر رسمی جهت روشن ساختن اذهان جوانان و آگاهی عامه در امر خدمت رسانی به مردم رنج دیده کشور در ولایات چون کندهار، هلمند و کابل به حیث استاد مسؤلیت خویش را انجام داده است قسمیکه عبدالباقی پوپل مؤسس بزرگترین مرکز علمی و کلتوری در حوزه جنوب غرب کشور به نام (د احمد شاه بابا علمی او کلتوری مرکز) میباشد از طرف دیگر وی در طرح و دیزاین برنامه های ملی کشور مانند همبستگی ملی، میثاق شهروندی و پالیسی های ملی شهر سازی و مسکن نقش بارز داشته است در دو سال اخیر بیش از صدها میلیون دالر را برای شاروالی ها جذب نموده است همچنان طرح و ترتیب تعین سرحدات شهری،  طرح ارتقای ریاست عمومی امور شاروالی ها به معینیت شاروالی ها، فعال نمودن دیتا بیس معلوماتی در ریاست شاروالی ها، ایجاد سیستم ارزیابی شاروالی ها، طرح رهنمود تقرر شارواولان جدید، طرح بلند رفتن عواید شاروالی ها، همکاری و سهم گیری برجسته در بهبود برنامه های شهری به اساس اولویت شهرها از جمله دست آورد های وی میباشد و به نسبت زحمات شان  از سوی جلالتماب محمد اشرف غنی ریس جمهور کشور با مدال عالی  میر مسجدی خان تقدیر گردیدند.

ناگفته نماند که عبدالباقی پوپل در بخش ها مختلف به نگارش رساله های عملی پرداخته که از آن جمله  میتوانیم از تحریر بیست مقاله به لسان های ملی و بین المللی که اکثر آنها در ویب سایت های معتبر جهان نشر گردیده است یاد آور شویم. وی در سخت ترین حالات کشور یعنی در زمان جنگ های داخلی با حضور طالبان در کشور مصروف خدمات شایسته بوده است. به بیش از 35 کشور سفر نموده و در کنفرانس های بین المللی اشتراک فعال داشته است هم چنان بیش از 20 تقدیر نامه دریافت نموده است.